Technologie přepravy sypkých hmot

Při realizaci střešních zahrad využíváme několik možností výškové přepravy a jedna z nich je pomocí tlakových cisteren. S touto technologií jsme tak schopni dopravit materiál do výšky nebo vzdálenosti cca 100m.Zajišťujeme kompletní dodávku materiálů včetně logistiky a manipulace. Našich služeb již využili například přední stavební firmy jako je PORR a.s., Metrostav a.s., Skanska a.s.

Výhody

 - technologie umožňuje velmi rychlé a požadované rozprostření substrátu či kačírku    na střeše, při kterém není povrch hydroizolace a drenáže namáhán pojížděním
   přepravních prostředků
 - doprava materiálu i do těžko přístupných míst
 - vysoký výkon

Přepravované materiály

 - kačírek do velikosti 11-22 mm
 - Liapor
 - střešní substrát
 - ostatní sypké materiály po konsultaci

Výběr z několika realizovaných projektů

 - LIDL v Praze-8 Bohnicích
 - Zásypy tubusu metra v nově vybudované centrále banky ČSOB v Radlicích
 - Prague Marina obytné budovy, Jankovcov ul.
 - Prague Marina office center, Jankovcova ul.
 - Classic 7, Jankovcova ul.

Budova